płyta marmurowa

Proces zamawiania

1. Wycena

Do wykonania wyceny prac niezbędne będzie dostarczenie nam rysunków przedstawiających przedmiot prac. Rysunki moga być w formie projektu architekta, szkicu inwestora lub w przypadku kominków zdjęcia przykładowej realizacji z wymiarami Państwa wkładu. Równie istotne jest określenie materiału, który miałby być użyty do wykonania przedmiotu prac. Prosimy o wstępne zapoznanie się z naszą galerią kamieni w zakładce magazyn. Jednak ostateczny wybór materiału powinien być zatwierdzony w czasie Państwa wizyty w naszej firmie, gdyż nawet najlepsze zdjęcie nie odda unikatowych cech materiału jakim jest kamień naturalny.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami niezbędnymi do wykonania prawidłowego kosztorysu:

 • blaty kuchenne/łazienkowe
  zwymiarowany rzut blatów kuchennych z oznaczonymi miejscami montażu zlewozmywaka oraz płyty grzewczej, informacja o miejscu realizacji - nie zawsze uda się duże elementy kuchenne przetransportować schodami na 10 piętro :), rodzaj sprzętów, itp.
 • kominki
  informacja dotycząca modelu kominka, podanie modelu wkładu, którym jesteście Państwo zainteresowani. Jaki jest obecnie etap prac - czy wkład już stoi i jest podłączony, czy zostały wykonane zabudowy wokół wkładu
 • posadzki
  zwymiarowany rzut pomieszczeń gdzie ma być instalowana posadzka z naniesionymi i zwymiarowanymi dylatacjami, format płytek lub płyt, rodzaj cokołu
 • parapety
  zwymiarowane otwory okienne z informacją na temat nawisów poza lico ściany
 • schody
  zwymiarowany rzut oraz przekrój schodów, rodzaj cokołu
 • inne
  to są oczywiście tylko typowe możliwe zastosowania kamienia. Jeśli masz niespotykaną wizję, nie przelaną jeszcze na papier - też pomożemy :)

Ważna informacja

Zaznaczamy iż wycena zostanie wykonana do podanych nam wymiarów, weryfikacja oraz ostateczna wiążąca obie strony wycena dokonywana jest po zdjęciu wymiarów przez naszą firmę.

2. Zamówienie

W celu złożenia zamówienia niezbędna będzie Państwa wizyta w naszej firmie w celu ostatecznego wyboru materiału. Dokładny pomiar wykonywany jest po złożeniu u nas zamówienia wraz z wpłaceniem zaliczki o wartości 50% przyjętej wstępnej wyceny. Dokładny zakres prac wyszczególniony jest w naszym formularzu zamówienia oraz umowie. Przy dokonywaniu zamówienia klient jest informowany o cechach kamienia naturalnego - jego zaletach jak i wadach. Aby uniknąć nieporozumień w sprawie kolorystki kamienia, klient ma możliwość obejrzenia całej płyty oraz wybrania miejsca z którego mają być wycięte elementy.

3. Pomiar

Przed dokonaniem pomiaru przez naszą firmę proszę upewnić się iż zostały wykonane następujące czynności w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz stresu.

 • blaty kuchenne/łazienkowe
  szafki powinny być ustawione w pozycji gdzie już mają stać docelowo, równie ważne jest ich prawidłowe wypoziomowanie. Wszelkie sprzęty kuchenne mające wpływ na kształt blatów powinny być na swoim miejscu. Nie spełnienie tych warunków może spowodować przesunięciem pomiaru na inny dzień do momentu dokonania korekt przez warsztat stolarski wykonujący meble, oraz przesunięciem całego terminu realizacji. Firma nasza nie zajmuje się poprawianiem ustawień szafek ani ich poziomowaniem!
 • kominki
  jeżeli pomiar ma być wykonany do istniejącej zabudowy ważne jest aby była ona wykonana prawidłowo, najlepiej przez firmę, która się tym zajmuje. Nieprawidłowe zainstalowanie wkładu lub błędy w obudowie kominka mogą przyczynić się do pękania elementów kamiennych a nawet w esktremalnych przypadkach do pożaru. Nasze ekipy w czasie pomiaru weryfikują prawidłowość w/w elementów i w przypadku stwierdzenia błędów informują o tym klienta. W takich przypadkach firma nasza nie podejmuje się montażu kamienia na kominku przed usunięciem usterek, czy to przez nasze ekpiy montażowe czy wykonawcy tychże elementów
 • posadzki i schody
  aby dokonać prawidłowego pomiaru prosimy o oczyszczenie miejsc gdzie ma być on dokonany - rozumiemy iż w czasie budowy może być to trudne, lecz łatwy dostęp do miejsc pomiarowych skróci czas pomiaru oraz pozwoli uniknąć niedomówień wynikłych braku możliwości dokładnego wymiarowania

4. Ostateczny kształt kosztorysu oraz proces produkcji

Cena końcowa określona jest po dokonaniu pomiarów przez naszą firmę. Wszelkie zmiany i różnice między pierwszym rysunkiem a pomiarem weryfikowane są z klientem. Jeżeli zmiany te mają wpływ na cenę jest to przekazane klientowi i zaakceptowane przez obydwie strony za pomocą aneksu do zamówienia lub umowy. Na tym etapie powinniśmy mieć już ostatecznie określone użyte materiały, rodzaj obróbek, szczegóły montażu wraz z jego terminem.

5. Montaż

Końcem realizacji jest przeprowadzenie montażu. W zależności od rodzaju zlecenia przeprowadzony jest odpowiednio do potrzeb.